تولید کنندگان ورق , ماموت|ساندویچ پانل ,ساندویچ پنل , ساندویچ پانل سقفی , ساندویچ پانل دیواری , پانل ساندویچی , پانل دیواری , پانل سقفی

تولید کنندگان ورق

جهت انتخاب نوع ، ضخامت و نوع ورق ساندویچ پانل موارد ذیل در آن نقش بسزایی دارد :

– نوع کاربرد آن در مقاطع مختلف: استفاده در سقف ، دیوار ، کف و یا پوشش جهت عایق …

– ضخامت : بستگی به مقدار جابجایی حرارتی مورد نیاز اتاق و نیز مقدار بار فشاری یا کششی وارده بر آن .

ورق گالوانیزه، ورق سقفی گالوانیزه,ورق گالوانیزه ماموت , پانل گالوانیزه

ورق گالوانیزه، ورق سقفی گالوانیزه,ورق گالوانیزه ماموت , پانل گالوانیزه