طراحی سوله , ساخت سوله, هزینه سوله , سوله ماموت, سوله تولیدی, سوله کارگاهی, پوشش سوله

طراحی سوله

در طراحی هر سازه ای اهم از سازه های فلزی و بتنی (در اینجا سوله) نکته حائز اهمیت بارهای وارد بر سازه شامل بارهای مرده، زنده، بار باد و برف و بارهای ناشی از زلزله می باشد که بنا بر محیط اجرای پروژه ضریبهای خاص خود را دارد و همچنین نوع کاربری و قطعات داخلی آن نیز مورد نظر می باشد (از قبیل جرثقیل های سقفی). نکته ی دیگر محل قرار گیری ستونها و فونداسیون طراحی شده برای یک ساختمان سوله است که تعداد دهانه ها و قابهای تشکیل دهنده ی آن همچنین زمینی که در آن پروژه احداث می شود نیزموردبحث و بررسی است.

 

طراحی سوله , ساخت سوله, هزینه سوله , سوله ماموت, سوله تولیدی, سوله کارگاهی, پوشش سوله

طراحی سوله , ساخت سوله, هزینه سوله , سوله ماموت, سوله تولیدی, سوله کارگاهی, پوشش سوله