فلاشینگ ساندویچ پانل , ورق فلاشینگ ماموت, ورق ساندویچ پانل, قیمت ورق ساندویچ پانل, ماموت|ساندویچ پانل ,ساندویچ پنل , ساندویچ پانل سقفی , ساندویچ پانل دیواری , پانل ساندویچی , پانل دیواری , پانل سقفی

ساندویچ-پانل-ساندویچ-پنل-ساندویچ-پانل-سقفی-ساندویچ-پانل-دیواری-پانل-ساندویچی-پانل-دیواری-پانل-سقفی-فلاشینگ

فلاشینگ ساندویچ پانل

جهت نصب ساندویچ پانل نیاز به پروفیلهای مختلف از جنس ورق ساندویچ پانل می باشدکه شرکت قابلیت تولید هر نوع فلاشینگ که در نصب و زیباسازی ساندویچ پانل NC با بهره گیری از دستگاههای خم بعد از نصب استفاده می باشد را دارد

فلاشینگ ها قطعاتی جانبی میباشند که جهت نصب ساندویچ پانل ها از آنها استفاده میشود و جهت تولید آنها نیاز به پروفیلهای مختلف از جنس ورق ساندویچ پانل می باشدکه شرکت با بهره گیری از دستگا ه های خم NC قابلیت تولید هر نوع فلاشینگ که در نصب و زیبا سازی ساندویچ پانل موثر باشد را قادر خوهد بود که به انواع : فلاشینگ تاج ، زیر تاج ، فلاشینگ زاویه دار کنج و … تقسیم میشود.

پانل ماموت , ساندویچ پانل ماموت ,ساندویچ پنل ماموت , ساندویچ پانل سقفی ماموت , ساندویچ پانل دیواری ماموت , پانل ساندویچی ماموت , پانل دیواری ماموت , پانل سقفی ماموت

انواع فلاشینگ ها

فلاشینگ ها بر اساس دیتیل و کاربردی که دارند به انواع مختلفی تقسیم بندی میشوند. جنس ورق فلاشینگ ها می تواند آلوزینک، آلومینیوم و گالوانیزه باشند. میزات خم و ابعاد و نوع ورق مورد استفاده به درخواست مشتری قابل تولید می باشد.

 

ساندویچ-پانل-ساندویچ-پنل-ساندویچ-پانل-سقفی-ساندویچ-پانل-دیواری-پانل-ساندویچی-پانل-دیواری-پانل-سقفی-فلاشینگ

 

کدگذاری فلاشینگ ها بر اساس کاربرد

ورق های فلاشینگ بنابه کاربرد و جنس ورق بصورت زیر کدگذاری می شوند:

فلاشینگ , ورق فلاشینگ , ورق فلاشینگ ساندویچ پانل, قیمت ورق فلاشینگ, اب بندی ساندویچ پانل, فلاشینگ ماموت, کدگذاری فلاشینگ ماموت

فلاشینگ , ورق فلاشینگ , ورق فلاشینگ ساندویچ پانل, قیمت ورق فلاشینگ, اب بندی ساندویچ پانل, فلاشینگ ماموت, کدگذاری فلاشینگ ماموت