کانکس نگهبانی , ماموت|ساندویچ پانل ,ساندویچ پنل , ساندویچ پانل سقفی , ساندویچ پانل دیواری , پانل ساندویچی , پانل دیواری , پانل سقفی

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی ،این نوع کانکسها همانطور که از نام آنها مشخص است جهت امور نظارتی و نگهبانی استفاده می شوند و برای هرکدام استانداردهای خاصی وجود دارد.

به طور مثال نوع ساخت یک کانکس نگهبانی که جهت راهبند پارکینگ ساخته می شود با کانکس نگهبانی که برای برجهای مراقبت از محوطه ها ساخته می شود فرق دارند و باید هرکدام به مشخصات فنی مجهز باشند، مثلاً کانکس راهبند باید درب آن در ضلعی قرار بگیرد که مانع عبور اتومبیلها نباشد و یا هر دو پنجره کناری این کیوسکها باید از OKB کمتری نصب به دیگر مدلها برخوردار باشد و یا کانکس هایی که در برج های مراقبت استفاده می شود، باید از ابعاد کوچکی برخوردار باشد تا فضای کافی برای استراحت نگهبان نداشته باشد و یا باید از هر چهار طرف دارای پنجره های شیشه خور باشند که نگهبان بتواند تمام اطراف را ملاحظه نماید و نیز نباید از شیشه های رفلکس برخوردار باشند چون باید درون کانکس دیده شود .

کانکس ایستگاه عوارضی , کانکس برجک نگهبانی ,  کیوسک دیده بانی , کیوسک ایست بازرسی , کیوسک حراست

کانکس ایستگاه عوارضی , کانکس برجک نگهبانی , کیوسک دیده بانی , کیوسک ایست بازرسی , کیوسک حراست